Pastor: Prekogranična saradnja strateško opredeljenje pokrajine

133

NOVI SAD – U Skupštini AP Vojvodine održana je tematska priprema INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2021-2027, na kojoj se razgovaralo o mogućim oblastima prekogranične saradnje između dve države za naredni budžetski period.

Ističući da je Skupština AP Vojvodine i do sada bila mesto za razgovore i stvaranje produktivne atmosfere za prekograničnu saradnju, predsednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor naglasio je da oko ovog pitanja postoji konsenzus bez obzira na političku pripadnost pokrajinskih poslanika, jer prekogranična saradnja predstalja strateško opredeljenje.
“Danas smo napravili prvi korak u planiranju narednih aktivnosti. Uveren sam da ćemo tokom ovog i narednih sastanaka doći do odgovora na pitanje šta su prioriteti u saradnji obe države, pronaći zajednički imenitelj i interes na osnovu kojih će ta saradnja biti i realizovana na obostranu korist”, istakao je Pastor.

Osvrćući se na prethodni budžetski period iz koga je na osnovu prekogranične saradnje Srbija – Mađarska iskorišteno oko 28 miliona evra, Pastor je podsetio da rezultati nisu izostali, pa su tako otvoreni granični prelazi, završava se dokumentacija za rekonstrukciju železničke pruge Subotica – Baja, započeto je izmuljavanje Velikog bačkog kanala, radi se na projektu prečistača otpadnih voda u Kanjiži, a u Morahalomu je otvoren Srpski kulturni centar, dok se očekuje i otvaranje Mađarskog kulturnog centra na Paliću.

Đula Očkaji, generalni sekretar Centralne evropske službe za prekogranične inicijative (CESCI), koja organizuje pripremne sastanke, istakao je da je cilj razgovora prikupljanje podataka od učesnika i aktera na osnovu čega će biti sačinjeni konkretni predlozi za prioritetne oblasti prekogranične saradnje. Kako je naglasio, ovi sastanci u Srbiji i Mađarskog trajaće do aprila sledeće godine, nakon čega će biti sačinjen predlog programa saradnje.

Upravljačko telo programa je Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske, a kako bi naredni program na najbolji mogući način odgovorio lokalnim potrebama, u narednom periodu biće anketirane organizacije i institucije zainteresovane za prekograničnu saradnju.