Pastor: Prekogranična saradnja strateško opredeljenje pokrajinske administracije

89

U Skupštini AP Vojvodine održana je tematska priprema INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2021-2027., na kojoj se razgovaralo o mogućim oblastima prekogranične saradnje između dve države za naredni budžetski period.

Ističući da je Skupština AP Vojvodine i do sada bila mesto za razgovore i stvaranje produktivne atmosfere za prekograničnu saradnju, predsednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor naglasio je da oko ovog pitanja postoji konsenzus bez obzira na političku pripadnost pokrajinskih poslanika, jer prekogranična saradnja predstalja strateško opredeljenje.