Naredne godine nova kuhinja u PU “Naša radost” u Subotici

132

Centralna kuhinja, čija rekonstrukcija je započela u maju, trebalo bi da bude završena naredne godine, kada će PU “Naša radost” u Subotici dobiti savremeni objekat za pripremu i distribuciju hrane, u skladu sa evropskim standardima.

 

Prva faza rekonstrukcije centralne kuhinje PU “Naša radost”, koja podrazumeva rušenje dela objekta i grube građevinske radove, polako se privodi kraju, te iako je bilo izvesnih poteškoća, radovi se odvijaju prema previđenoj dinamici i za sada nema bojazni da će istupiti iz ugovorenog roka, kaže Veljko Vojnić, tehnički direktor PU “Naša radost”.