“32. pesnički turnir u šahu” na Stražilovu

117

Po dugoj, i u svetu jedinstvenoj tradiciji, na 48. Brankovom kolu, u “Brankovom čardaku” na Stražilovu, odigran “32. pesnički turnir u šahu” pod naslovom u stihovima Banka Radičevića: “Dođe momče crna oka,/ na konjicu laka skoka”. Pre 170 godina, 2. aprila u Zemunu, Jovan Đorđević je povodom susreta sa Brankom Radičevićem zapisao: “Šaha je igrao vrlo vešto i vrlo je brzo pokretao figure”.

Na osnovu ove sintagme “brzo pokretao”, Brankovo kolo je 1987. godine pokrenulo brzopotezni pesnički turnir u šahu, koji u kontinuitetu traje svake godine na najvećoj pesničkoj i, u tom znaku, kulturnoj manifestaciji. Kao veliki raritet, vremenom, u ovaj prestižni i originalni program Brankovog kola, pored pesnika, uključivali su se i prozaisti, esejisti, satiričari, pisci aforizama, filozofi, slikari, muzičari, novinari i intelektualci najšireg spektra.