Poziv za izgradnju područja na ušća kanala Dunav-Tisa-Dunav u Dunav

101

Grad Novi Sad poziva sva zainteresovana domaća ili strana pravna lica (u daljem tekstu: Zainteresovana lica) da upute neobavezujuće pisane ponude (u daljem tekstu: Pisma o zainteresovanosti) za uređenje i izgradnju na području ušća kanala Dunav-Tisa-Dunav u Dunav.

Za svrhu ovog poziva, pod uređenjem i izgradnjom se podrazumeva preuređenje, adaptacija i/ili izgradnja komercijalne, sportske, kulturne, zabavne, turističke, kongresne, izložbene, marketinške, ugostiteljske i/ili poslovne infrastrukture na području ušća kanala Dunav-Tisa-Dunav u Dunav. Uređenje i izgradnju je moguće izvršiti na prostoru koji je sa istočne i južne strane oivičen kanalom Dunav-Tisa-Dunav i rekom Dunav, dok je odbrambena linija na tzv. „špicu“ realizovana u vidu kejskog zida, a sa severne strane kanala Dunav-Tisa-Dunav je izgrađen zemljani nasip.