Novi aparati u Domu zdravlja Kanjiža

144

Laboratorija Doma zdravlja Kanjiža dobila je tri nova aparata ukupne vrednosti oko 800.000 dinara. Zahvaljujući donatoru, opštini Kanjiža i sopstvenim sredstvima Dom zdravlja Kanjiža je dobio analizator elektrolita, CRP merač i modernu centrifugu.

 

Direktorka Doma zdravlja Kanjiža Karolina Đolai kaže da je analizator elektrolita vrednosti 300.000 dinara donirala kompanija “Superlab”, dok je centrifugu vrednosti 360.000 dinara obezbedila opština Kanjiža. Dom zdravlja Kanjiža je iz sopstvenih sredstava uspeo da finansira nabavku CRP merač, koji može biti koristan uglavnom u ispitivanju dece.