Socijalno preduzetništvo je lek protiv siromaštva

118
Foto: Dnevnik.rs

SUBOTICA – Savet za socijalno preduzetništvo Vojvodine planira da pripremi kartu korisnika svih socijalnih usluga sa ciljem da ih trajno osposobi da pomognu sebi i svojim bližnjima, jer je socijalno preduzetništvo najbolji vid borbe protiv siromaštva. To je zaključak sa sastanka organizacija Crvenog krsta Srbije i zemalja u regionu čiji je domaćin bila Subotica.

“Vlada Vojvodine odvojila je ove godine određena sredstva koja će isključivo biti korišćena za pripremu jedne velike akcije, a to je “mapiranje” korisnika socijalnih usluga”, izjavio je prof. dr Lazar Ožegović, predsednik Pokrajinskog saveta za socijalno preduzetništvo.

“Vlada Vojvodine odvojila je ove godine određena sredstva koja će isključivo biti korišćena za pripremu jedne velike akcije, a to je “mapiranje” korisnika socijalnih usluga”, izjavio je prof. dr Lazar Ožegović, predsednik Pokrajinskog saveta za socijalno preduzetništvo.