Remontovani hidranti na „Begejskoj petlji”

145

ZRENjANIN: Na „Begejskoj petlji“ su prethodnih dana montirani i testirani hidranti koji su na ovom mestu prvi put remontovani od njihove ugradnje, saopštili su „Rezervati prirode“.

Za potrebe ove ustanove, poslove demontaže, transporta, remonta, montaže i probnog rada sprovelo je preduzeće „Vatroimpeks“ iz Zrenjanina. Ovo preduzeće je posao uradilo za nešto više od 30 dana, kako je i ugovorom predviđeno.

– Aktivnosti su finansirane iz buyeta Grada Zrenjanina. Ugrađeno je ukupno pet kompleta, koji obuhvataju po pet hidranata i ormarića za njih, sa svom pratećom opremom“, saopštili su „Rezervati prirode“.

Kako navode u ovoj ustanovi, hidrantska mreža je od izuzetne važnosti za gašenje požara i neutralizaciju agresivnog delovanja hemikalija koje se koriste u radu „Begejske petlje“ na životnu sredinu. Takođe, ukoliko dođe do požara u delu grada, ovi hidranti se mogu koristiti za dopunjavanje cisterni za gašenje požara.

„Ustanova će u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti da remontuje delove tehničkog sistema „Begejske petlje“. To činimo kako bi ceo sistem bio funkcionalan i kako bi radio u okviru zadatih parametara“, ističu u „Rezervatima prirode“.