Sokoj prihvatio predloge RAB Srbija

100
Godinu dana nakon što je Udruženje radio-stanica RAB Srbije pokrenulo inicijativu za otpočinjanje pregovora sa Sokojem, postignut je dogovor o dodatnim popustima na minimalne tarife koje radio-stanice i lokalne televizije plaćaju tom udruženju.,,Ovo je veliki uspeh RAB-a” izjavila Maja Rakovic. Tim povodom ona je rekla:
“Imam divnu vest za vas. Ostvarili smo veliku pobedu! Posle godinu dana
od kada smo pokrenuli inicijativu za otpočinjanje pregovora sa SOKOJ-em,
  brojnih sastanaka i pregovora postigli smo dogovor o dodatnim popustima
na minimalne tarife koje radio-stanice i lokalne televizije plaćaju
SOKOJ-u”.
Na sastanku Odbora Grupacije radiodifuzije Privredne komore Srbije pri
Udruženju za kreativnu industriju sa predstavnicima SOKOJ-a, održanom u
Privrednoj komori Srbije postignut je sledeći dogovor: minimalna naknada
za radio emitovanje muzičkih dela, kao najniži iznos naknade za
korišćenje repertoara, obračunava se prema broju stanovnika u servisnoj
zoni pokrivenosti, a sada će ona na mesečnom nivou biti umanjena za
dogovorene procente popusta, uz zadržavanje dosadašnjeg popusta od 50
odsto onima koji redovno izmiruju svoje obaveze. Ovu odluku usvojio je
Upravni odbor SOKOJ-a na svojoj 17-oj sednici.
SOKOJ je, takođe, prihvatio i naš predlog za detaljniju tabelu naplate
naknade koja je sada srazmernija broju stanovnika gde se emituje radio i
televizijski program.
Veoma sam srećna što mogu sa vama da podelim ove vesti pred naš susret
na našim 18-im Radio danima. Ovo je veliki uspeh za sve nas i sigurna
sam da se i vi radujete koliko i ja, jer je to pitanje koje smo dugo
pokušavali da rešimo i da se izborimo za bolje uslove za lokalne radio
stanice u Srbiji.