Turistička ponuda Opštine Odžaci

148

Turistička organizacija Opštine Odžaci na nedavno održanom Međunarodnom sajmu lova, ribolova i turizma u Novom Sadu predstavila se novim dopunjenim izdanjem Turističkog vodiča na srpskom i engleskom jeziku.

Detaljnije informacije su prezentovane flajerima koji promovišu konkretan proizvod u vidu: lova, ribolova, manifestacija, ugostiteljskih objekata, šetnje gradskim jezgrom i obilaska sakralnih objekata. Flajerima su predstavljene i etno-kuće u Ratkovu, Laliću i Deronjama.