Skupština Subotice usvojila rebalans gradskog budžeta

96

SUBOTICA – Skupština Grada Subotice usvojila je danas rebalans gradskog budžeta koji iznosi skoro osam milijardi dinara. Dok vlast ističe povećanje transfera sa viših nivoa vlasti za investicije, opozicija naglašava pad kod pojedinih kategorija izvornih prihoda.

Rebalansirani budžet je gotovo isti, a kako je predstavljeno, do promena je došlo u strukturi planiranih primanja. Za razliku od prvobitnog budžeta, rebalansom se odustalo od zaduživanja grada, a povećana su sredstva od poreza na zarade, dok je raspoređeno više od milijardu dinara namenskih transfera sa viših nivoa vlasti za kapitalna ulaganja u gradu.