Obezbeđen novac za početak modernizacije sistema protivgradne odbrane

131

Obezbeđen je novac za izradu idejnog projekta automatizacije protivgradnog sistema.

Nabavku idejnog projekta za izradu studije izvodljivosti projekta automatizacije protivgradnog sistema na teritoriji AP Vojvodine za radarske centre “Bajša” i “Samoš”, finansiraće Pokrajinska vlada, koja će za ovu namenu iz tekuće budžetske rezerve izdvojiti 7,1 milion dinara, prenosi RTV Pannon.

Projektom će se po prvi put od osnivanja protivgradnog radarskog sistema u Vojvodini,  početkom ovog veka, pokrenuti obnova i modernizacija dva od tri centra koji pokrivaju ovu teritoriju.