Program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća

113

Centar za digitalnu transformaciju poziva mikro, mala i srednja preduzeća da se prijave na program podrške digitalizaciji poslovanja, koja će doprineti podizanju nivoa konkurentnosti preduzeća, efikasnijoj ponudi proizvoda i usluga, te poboljšanoj komunikaciji sa potencijalnim i sadašnjim klijentima.

Centar za digitalnu transformaciju osnovala je Privredna komora Srbije, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, Privrednom komorom Austrije i nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju “GIZ”, kao instrument koji će pružiti podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u postupku digitalne transformacije. Prvi korak je bila edukacija i sertifikovanje konsultanata koji bi preduzeće sproveli kroz ceo proces, od razvoja strategije do implementacije razvijenog rešenja.