Obuka za zaštitu od požara u Zrenjaninu

230

ZRENJANIN – Do kraja nedelje u Zrenjaninu se održava obuka Specijalizovane jedinice civilne zaštite za zaštitu od požara. Pripadnici obuke biće obučeni kako na adekvatan način reagovati prilikom požara kao i za pomoć vatrogasnim jedinicama.

U Zrenjaninu 37 polaznika pohađa obuku za prvi vod jedinice civilne zaštite za zaštitu od požara. Na obuci u trajanju od 40 časova polaznici se upoznavaju sa opštim i specijalizovanim gradivom, a veći deo obuke su treninzi.