Nastavlja se rekonstrukcija subotičkih ulica

114

SUBOTICA – Nastavlja se rekonstrukcija i rehabilitacija ulica u Subotici. Grad Subotica je budžetom za 2019. godinu za ovaj posao predvideo 105 miliona dinara.

U prvih deset meseci ove godine u Subotici je obnovljeno oko 4,5 kilometara ulica i 5 kilometara trotoara. Radi se na nekoliko lokacija, a jedna od njih je i ulica Braće Majer, u kojoj će ceo potez od Radijalca do Kelebijskog puta u dužini od 660 metara biti presvučen novim, habajućim slojem debljine 5 centimetara.

Paralelno sa ovim poslovima nastavlja se radovi na rekonstrukciji i dogradnji ulice Maksima Gorkog u centru Subotice.