Nastavlja se “šminkanje” subotičkih ulica

110

U prvih deset meseci ove godine u Subotici je obnovljeno oko 4,5 kilometara ulica i 5 kilometara trotoara. Radi se na nekoliko lokacija, a jedna od njih je i ulica Braće Majer, u kojoj će ceo potez od Radijalca do Kelebijskog puta u dužini od 660 metara biti presvučen novim, habajućim slojem debljine 5 centimetara.

“Videli ste da smo krenuli sa proširenjima kolovoza još prošle godine, da bi protočnost saobraćaja bila bolja i da bi se vozila lakše mimoilazila. Već sledeće nedelje nastavljamo sa tim proširenjima kolovoza. U ulici Matije Gupca, dakle od Kumičićeve do Blaška Rajića u dužini od oko 500 metara takođe ćemo proširiti kolovoz sa 4 na 5 metara, kao i Palmotićevu ulicu”, objašnjava Predrag Radivojević, direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje.

Paralelno sa ovim poslovima nastavlja se radovi na rekonstrukciji i dogradnji ulice Maksima Gorkog u centru Subotice.

Nakon ovih radova i proširenja kolovoza trakama za “leva” skretanja, ubrzaće se protok vozila i značajno smanjiti gužve na jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica u Subotici. Radovi bi trebali da se završe do kraja godine.

“Znate da smo tamo naišli na velike problem što se tiče podzemnih instalacija. Podsetiću vas da tamo prolaze magistralni vodovi EPS-a, magistralni vodovi Telekoma i zato se radi pažljivo da se svi ti vodovi ne oštete. Rok je 25.decembar i nadamo se i nadzor i svi radimo na tome da to bude završeno u tom roku”, dodaje Radivojević.

Grad Subotica je putem konkursa Uprave za kapitalna ulaganja za ovu značajnu investiciju obezbedila sredstva u visini od 73,1 miliona dinara.