75 godina od Batinske bitke

227

SOMBOR – Batinska operacija koja je trajala 18 dana, kako po svojoj dimenziji, obostranom učešću krupnih vojnih snaga i koncentraciji borbene tehnike, posebno artiljerije, tako i po svojim operativno-strategijskim ciljevima i ishodom, koji je uticao na konačno uništenje nemačkog fašizma, zauvek je u istoriju upisala više od 2000 imena partizanskih boraca i boraca Crvene armije .

75 godina od najvažnije bitke u završnim operacijama za borbu i oslobođenje od fašističkog okupatora i terora, Batinske bitke, obeleženo je svečanošću ispred Muzej Batinske bitke i polaganjem venaca na spomen obeležje. Gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović je istakla značaj svih učesnika a naročito učešće mladih Vojvođana.