Izmena Krivičnog zakonika: Dvostruko veće kazne za napad na službena lica

113

Svako ko posle 1. decembra napadne policajca, sudiju, tužioca, javnog beležnika ili inspektora neke inspekcije biće osuđen najmanje na godinu dana, a najviše na 12 godina.

Ove kazne, skoro duplo veće nego do sada, predviđene su izmenama Krivičnog zakonika, koji stupa na snagu za tri nedelje.

Umesto dosadašnje maksimalne kazne od tri godine zbog “napada na službeno lice ili pretnju”, od sledećeg meseca će to biti najviše pet godina. Za nanošenje lakih telesnih povreda, maksimalna kazna se povećava sa pet na osam godina dok će za teške telesne povrede počinilac u zatvoru provesti najviše 12 godina.