Podizanje energetske efikasnosti na objektu Gerontološkog centra

132

Republika, pokrajina i grad Subotica zajednički će investirati oko 15,5 miliona dinara u podizanje energetske efikasnosti objekta gerontološkog centra, gde je smešten klub za stare i sedište službe nege i pomoći u kući. U toj ustanovi očekuju da će, zahvaljujući tim radovima, koji su počeli danas, ostvariti uštedu od oko 15 odsto energije.

Objekat koji je Subotičanka Marija Mamužić pre gotovo tri decenije poklonila Gerontološkom centru u Subotici kako bi bio klub za stare i sedište Službe nege i pomoći u kući čije usluge koristi oko 10.000 najstarijih sugrađana, biće potpuno obnovljen.
Kako bi bila povećana energetska efikasnost, grad, pokrajina i republika zajednički će investirati gotovo 15,5 miliona dinara. Biće popravljen krov, zamenjena stolarija i podovi, urađena termoizolacija, a sve sa ciljem smanjenja utroška energije.

“Mi ovde planiramo da instaliramo, jedan deo će svakako biti toplotne pumpe, dakle, hoćemo apsolutno da pratimo trendove u energetskoj efikasnosti i na taj način da smanjimo troškove Gradu Subotica. Jer, kao što sam rekao, finansiranje Službe nege i pomoći u kući jeste iz gradskog budžeta i svakako hoćemo da taj teret oslobodimo. Mi očekujemo da negde između 13 i 17 odsto bude ušteda u računima koji se tiču uopšte potrošnje energije u ovom klubu”, rekao je Nenad Ivanišević, direktor Gerontološkog centra u Subotici.

Početku radova na energetskoj sanaciji objekta prisustvovali su pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban. Obojica su istakli da su predstojeći radovi rezultat dobre saradnje republičke, pokrajinske Vlade i lokalne samouoprave.
“Siguran sam da ćemo uspeti, ne samo za naše najstarije, nego i što se tiče omladine i života na selu, da pokušamo da omogućimo jedan normalan život svim našim sugrađanima, bez obzira na uzrast, bez obzira na pol, bez obzira na veru, naciju…. I tako nastavljamo i dalje. Grad Subotica je, siguran, primer za to u celoj Srbiji”, saopštio je Bogdan Balaban, gradonačelnik Subotice.

Grad Subotica finansira ovaj projekat sa 30, a Ministarstvo rudarstva i energetike sa 70 odsto ukupnih sredstava, uz posredstvo Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a radovi će biti završeni do početka februara naredne godine.

„Na teritoriji AP Vojvodine postoji 16 gerontoloških centara čiji je osnivač Pokrajinska Vlada i 62 gerontološka centra u privatnom vlasništvu. Subotica je uvek u prvih „top pet“, kazao je Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Pokrajinski sekretar Predrag Vuletić je prilikom početka radova na energetskoj sanaciji Gerontološkog kluba „Centar 2“ u Subotici najavio da očekuje da će, do kraja ove godine, Gerontološkom centru biti odobren i projekat izgradnje kružnog toka u glavnoj zgradi ove socijalne ustanove, vredan 30 miliona dinara, a čiji je cilj podizanje nivoa protivpožarne zaštite.