Deca iz romske zajednice dobila udžbenike

161
Deci iz socijalno najugroženijih romskih porodica koja pohađaju nastavu u osnovnim školama “Sečenji Ištvan”, “Matko Vuković”, “Đuro Salaj” i “Hunjadi Janoš” iz Čantavira, uručeni su udžbenici koji će im olakšati praćenje školskog plana i programa. Udžbenike je obezbedila lokalna samouprava, uz podršku Edukativnog centra Roma, s ciljem prevencije napuštanja školovanja.
Ukupno 52 kompleta udžbenika podeljena su deci iz romske zajednice, što je, kako je objasnila Vesna Vajs, direktorka OŠ “Sečenji Ištvan”, samo jedna od mera koja bi njihovo obrazovanje trebalo da učini efikasnijim, dok je sve ostalo u “njihovim rukama”.
Za prevenciju napuštanja školovanja, Grad Subotica je u budžetu za 2019. godinu opredelio 350 hiljada dinara, od kojih su kupljeni udžbenici, a nabavku je podržao i Edukativni centar Roma sa 50 hiljada dinara.