Danas se obeležava Međunarodni dan tolerancije

108

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović čestita svim građanima i građankama Međunarodni dan tolerancije.

Imajući u vidu da smo složena i pluralna zajednica, u kojoj žive pripadnici velikog broja etničkih zajednica, da se u njoj govore različiti jezici i ispovedaju različita uverenja, Pokrajinski ombudsman naglašava da su za dalji razvoj i napredak društva od izuzetne važnosti odnosi međunacionalnog uvažavanja, solidarnosti i tolerancije.

U godini u kojoj nizom aktivnosti obeležava tridesetogodišnjicu od usvajanja Konvencije o pravima deteta, Pokrajinski ombudsman ističe važnost tolerancije i za ostvarivanje fundamentalnih prava dece. Potreba da deca uče o toleranciji proizilazi, kako iz složene prirode društva u kome žive, tako i iz potrebe da se vodi smislen i produktivan život, u kome su individualne i kolektivne različitosti obogaćujući element.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je da ljudska prava i jednakost među ljudima nisu mogući bez tolerancije i poštovanja različitosti među ljudima.

Ona je podsetila da su netolerancija i diskriminacija pojava s kojom se suočavaju sve države sveta, uključujući i najrazvijenija demokratska društva.

Na današnji dan, pre tačno 10 godina države članice Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESKO) usvojile su Deklaraciju o principima tolerancije i taj dan obeležava se širom sveta kao Dan tolerancije.

Izvor: rtv.rs