Mobilni paneli će braniti Sremsku Mitrovicu od poplava

156

SREMSKA MITROVICA: Sremska Mitrovica treći je grad u Srbiji koji je dobio mobilne panele za odbranu od “hiljadugodišnjih poplava” i grad, kojem je poplava pretila 2014, kada je Sava dostigla istorijski maksimum od 863 centimetra, sada je bezbedan ukoliko se ponovi sličan scenario.

Paneli će u slučaju poplava biti postavljani na 120 do 180 centimetara od sadašnje kote keja i sprečiće Savu da se izlije iz korita. U gradu je posebno kritična tačka na kojoj je korito Save najuže i gde je za vreme poplava 2014. najviše i branjena.