Sremski Karlovci obeležili 30 godina od ponovnog uspostavljanja samostalnosti

152

NOVI SAD – Pre tačno 30 godina, u novembru 1989. godine Sremski Karlovci su prestali da budu mesna zajednica i ponovo su postali samostalna lokalna samouprava, kakva su bili više od četiri veka, od 1533. do 1980. godine.

Povodom odluke kojom je građanima Sremskih Karlovaca vraćeno pravo da samostalno odlučuju o pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu, i povodom 101. godišnjice od održavanja Velike narodne skupštine na kojoj je doneta odluka o prisajedinjenju Srema, Bačke, Banata i Baranje Srbiji, u svečanoj sali Magistrata održana je svečana akademija kojoj su prisustvovali predsednik opštine Nenad Milenković, predstavnici Pokrajinske vlade, grada Novog Sada, eparhije Sremske, odobrnici Skupštine opštine Sremski Karlovci, članovi opštinskog veća i građani.