Srbobran:Konkurs za još 18 kuća za izbeglice

298

Lokalna samouprava posredstvom Komesarijata za izbegla i prognana lica učestvovaće u lokalnom potprojektu 9 Saveta Evrope u kome će biti podeljen novac u visini od 9.500 evra za otkup 15 kuća, i tri montažne kuće, za koje će izbegla lica nastanjena na području opštine moći da konkurišu, rečeno je na sastanku u Opštini Srbobran.

Sastanak je održan kao vid pravne pomoći  i informacija neophodnih  za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika.

Sa izbeglim licima na ovu temu razgovarao je pravni tim kancelarije besplatne pravne pomoći Komesarijata za izbeglice Srbije, koji su obavili i pojedinačno razgovor sa svakim od tridesetak prisutnih žitelja srbobranske opštine.

Poverenica Nada Šarčev  kazala je, da je na području opštine Srbobran do sada 108 porodica dobilo građevinski materijal za obnovu starih kuća, kupljene su 52 kuće, šest montažnih, dok je 50 porodica ekonomski osnaženo. Ukupno je dato više od milion evra za različite donacije.

Po rečima poverencice Šarčev na podoručju opštine ima još četrdesetak izbeglih lica s tim statusom, koji produžavaju izbegličke legitimacije i uglavnom su zbrinuti, ali imaju pravo da konkurišu za različite vidove pomoći.

– Većina ljudi u Srbobranu su povratnici po sporazumu o readmisiji, ali ima i ljudi koji su izbeglice i interno raseljeni, i svi imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć  – kazao je advokat iz Beograda Vladimir Mojsilović. – Pomoć kancelarije obuhvata pravne savete, informacije, pisanje potrebnih pravnih podnesaka, kao i pružanje najvišeg nivoa pravne pomoći, a to je zastupanje u pravnim postupcima.

Povratnici po sporazumu o readmisiji su najbrojnija kategorija, njihovi problemi su uglavnom statusne prirode, kao pravo na zdravstvenu zaštitu, socijalno osiguranje, lična dokumenta, upis dece u škole i drugo.