Podeljeno ogrevno drvo u Pećincima

179

Ovih dana završena je isporuka ogrevnog drveta za 12 izbegličkih i interno raseljenih porodica na teritoriji opštine Pećinci, koje su se našle na konačnoj listi korisnika po opštinskom konkursu.

Sredstva za ogrev je obezbedio Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, dok je podelu na terenu organizovala pećinačka lokalna samouprava.

Ova pomoć mnogo znači najugroženijim sugrađanima, pogotovo starijim i teže pokretnim licima, kojima je ogrev stigao na kućnu adresu.