Od danas stroža kaznena politika i sistem „tri udarca“

150

Kriminal koji se ponavlja, kao i nasilničko ponašanje koje se ponavlja, ubuduće će biti obavezno strože sankcionisano, nego što je to sada slučaj, jer od danas počinje primena izmena Krivičnog zakonika (KZ) koje predviđanju nova pravila za kažnjavanje povratnika u izvršenju krivičnih dela sa umišljajem, po sistemu „tri udarca“.

Ove odredbe se pre svega odnose na krivična dela sa elementima nasilja, imovinska krivična dela, trgovinu narkoticima, držanje i nošenje oružja bez dozvole…

Pored ove opšte izmene, izmene zakona donose poštoravanje minimuma i maksimuma kazni za niz krivičnih dela sa elementima nasilja, zatim nova krivična dela, kao i novu vrstu krivične sankcije – doživotni zatvor, koja menja postojeću najstrožu kaznu 30 do 40 godina.