Počela velika kampanja ozelenjavanja Novog Sada

199

Više hiljada sadnica novog raznovrsnog zelenila biće podignuto u narednom periodu u Novom Sadu zahvaljujući kampanji Grada koja će biti realizovana u koordinaciji sa Savetom za pružanje stručne pomoći u preduzimanju aktivnosti u ozelenjavanju i pošumljavanju gradskih površina, uz podršku brojnih društveno odgovornih kompanija, volontera, javnih ličnosti, i u skladu sa programom ”Zeleni gradovi” Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u kojem Grad Novi Sad učestvuje.

 

Akcija je počela sadnjom u Limanskom parku, a kako je rečeno, u odabiru sadnica i lokacija učestvuju urbanisti, najeminentniji profesori Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za nizijsko šumarstvo koji su članovi gradskog Sveta.

– Akcija ”Za novi zasad” biće realizovana u nekoliko narednih meseci. Ponosan sam što smo ujedinili sve koji su ključni da se angažuju, što smo pristupili sistemski, a sve u nameri da Novi Sad učinimo zelnijim, lepšim i čistijim. Ne vodimo jalove rasprave, već u realnom prostoru i vremenu sprovodimo konkretne mere. Poslušali smo struku, smernice profesora Orlića i njegovih divnih kolega, urbanisti su predložili, i mi smo odabrali 172 lokacije koje su u planskim dokumentima određene za zelene površine, pa nećemo za 10 godina morati da sečemo drveće. Biće zasađeno 6200 novih stabala do kraja februara, i preko 40 000 drugog rastinja, a kasnije sledi pošumljavanje na obodima grada. Lagano krećemo da se pripremamo za kandidata za Zelenu prestonicu Evrope. U tom smislu bitno je i to što gradimo novu glavnu crpnu stanicu kod Žeželjevog mosta, što je preduslov za izgradnju centralnog prečistača. Određena je lokacija za prečistač, priprema se projektno-tehnička dokumentacija, a konačno ćemo dobiti i projekat regionalne deponije. Kupujemo 100 novih autobusa na CNG, uvodimo zdravije sisteme za životnu sredinu, tako da su suvišne prazne političke priče o betoniranju. Novi Sad može da bude mnogo bolji, samo da slušamo jedni druge i da sarađujemo. Hvala svim našim prijateljima koji su se pridružili akciji, a tu su nam danas i deca iz Orahovca, sa Kosova i Metohije, koji su u poseti Matici srpskoj, i njima smo dali da simbolično posade jedan orah – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević i zahvalio se i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine što su podržali akciju.