Pokrajinski budžet za 2020. godinu 77,3 milijarde dinara

120

NOVI SAD –

Pokrajinska vlada je danas utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu, sa utvrđenim obimom budžeta u iznosu od 77,3 milijarde dinara.

Budžet za 2020. godinu nominalno je veći za 15,3 milijarde, ili za gotovo 25 odsto, u odnosu na 2016. godinu, kada je ova Pokrajinska vlada preuzela mandat.

Предложени буџет, као и претходне три године, одржаће висок ниво капиталних расхода. Код капиталних улагања приоритет је завршетак започетих пројеката и припрема пројектне документације за нови инвестициони циклус.

Најзначајнија нова улагања у 2020. години биће изградња објекта Каменица 3 са пет- центром и почетак реализације пројеката изградње и опремања аутоматизованог система одбране од града на подручју Радарског центра ”Фрушка гора”.

У новом буџетском циклусу одржаће се висок ниво унапређења здравственог система, наставиће се интензивно улагање у социјалну заштиту, као и у инфраструктуру и опремање образовних установа.

Одржаће се и ниво улагања у аграр и биће настављени подстицаји у свим секторима пољопривреде, као и субвенционисање привредних субјеката преко конкурса Развојне агенције Војводине.

Предвиђено је и повећање средстава за водопривредни систем, односно интензивније улагање у изградњу нових фабрика воде и пречистача отпадних вода.

Већи износ средстава предвиђен је и за суфинансирање пројеката од националног значаја у области културе, а обезбеђено је и додатно улагање у спорт и заштиту животне средине.

Од започетих пројеката, између осталог, биће настављена адаптација Гиманзије “Исидора Секулић” у Новом Саду, реконструкција и изградња комплекса “Хетерленди”, опремање Научно-технолошког парка, адаптација Народног позоришта у Суботици и друго.