Potrebna neprestana borba protiv nasilja nad decom, nasilnicima mesto u zatvoru

100

avna rasprava o nacrtu Strategije za zaštitu dece od nasilјa za period od 2020. do 2023. godine, koju organizuje Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Fondacijom ”Tijana Jurić” održana je u Novom Sadu, a okupila je stručnjake koji vode klјučne ustanove i organizacije u toj oblasti. Nacrt Strategije izradilo je Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, na inicijativu Saveta za prava deteta, a uz podršku UNICEF-a. U uvodnom delu prisutnima su se obratili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predstavnik Fondacije ”Tijana Jurić” Igor Jurić i predstavnica UNICEF-a Vesna Dejanović.

“Nulta tolerancija za nasilјe nad decom i za one koji okreću glavu od problema, jer moramo kao društvo biti svesni da je nasilјe deo civilizacije i da se, nažalost, oduvek pojavlјivalo i pojavlјivaće se. To samo znači da treba neprestano da se borimo protiv te pošasti, posebno kada je reč o deci. I mi u Srbiji imali smo veoma tragične i traumatične događaje, pa je velika stvar, što su pored države, u rešavanju ovog pitanja, angažovani lјudi iz struke koji imaju energiju i znanje da se pridruže odbrani od tog zla. Treba delovati preventivno, pričati o nasilјu u svim njegovim pojavnim oblicima, o tome da nasilјe prouzrokuje novo nasilјe, i da žrtva sutra može postati nasilnik. Treba voditi računa o svakom detetu, akta su važna da bismo sistemski postavili stvari, ali je najvažnije pitanje koliko smo spremni da ih implementiramo, da se svako od nas uklјuči, jer to jeste zajednički problem i ne možemo odgovornost prebacivati na pojedince ili institucije”, naglasio je Miloš Vučević.