Prevencija šećerne bolesti u Somboru

121

Dom zdravlja “Dr Đorđe Lazić” iz Sombora realizovao je u proteklih deset meseci pilot projekat “Poboljšanje kvaliteta nege i integracija pružanja zdravstvenih usluga u Somboru”, a taj projekat omogućio je kvalitniji rad sa pacijentima obolelim od dijabetesa.

“Mi smo osmislili projekat u pravcu prevencije hroničnih komplikacija šećerne bolesti. Oformili smo jedno novo odeljenje koje smo nazvali Centar za prevenciju šećerne bolesti, gde jedna specijalno edukovana sestra vrši dodatne preglede za koje mi u svakodnevnom radu u ambulantama izabranih lekara imamo manje vremena. Lekar nakon uvida u rezultate tog pregleda može tačno da vidi gde postoji problem, koje su hronične komplikacije prisutne, gde treba uputiti pacijenta i da li mu treba menjati terapiju”, kaže Emeše Uri, direktorka Doma zdravlja.

“Ovaj projekat je vrlo značajan i iz ugla pacijenata i iz ugla zdravstvenih radnika zato što će pacijenti dobiti jednu sveobuhvatniju i savremniju uslugu, a nama će pomoći u našem svakodnevnom radu”, kaže dr Đerđi Vamošer, Dom zdravlja Sombor.

Projekat koji je podržala Svetska zdravstvena organizacija je održiv i nakon njegovog završetka, jer je u njegovu realizaciju uključen postojeći medicinski kadar doma zdravlja. Pacijenti su dobili bolju negu, pa će ovakav način rada u Domu zdravlja u Somboru biti nastavljen. Sredstva za nastavak i unapređenje rada Centra za prevenciju dijabetesa obezbedilo je Ministarstvo zdravlja.