Preduzetnicama u Vojvodini 25 miliona dinara

134

NOVI SAD – Svečano uručivanje ugovora korisnicama bespovratnih sredstava po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam namenjenom ženskom preduzetništvu u 2019. godini, upriličeno je danas u velikoj sali Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu. Od ukupnih sredstava u iznosu od 25 miliona dinara, 22 miliona je opredeljeno za kapitalne subvencije za 106 preduzetnica i tri miliona za tekuće subvencije i 22 preduzetnice.

Pod ženskim preduzetništvom se podrazumeva preduzetnica ili privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51 odsto udela i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje, odnosno direktor. Sredstva po principu refundacije koja je obezbedio Sekretarijat namenjena su za subvencionisanje nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge.