Dobitnici Godišnjih nagrada Kulturnog centra Vojvodine “Miloš Crnjanski”

165

NOVI SAD –

Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ i ove godine dodeljuje Godišnje nagrade iz kulture u četiri kategorije.

Upravni odbor Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“ je na sednici održanoj 5. decembra 2019. godine verifikovao predloge odluka o ovogodišnjim laureatima po predlogu Komisija za razmatranje pristiglih predloga.

Laureatima će nagrade biti uručene u četvrtak, 12. decembra u 18 časova u Holu Pokrajinske vlade na svečanosti koju organizuje Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“.

Iskre kulture – dodeljuje se za savremeno stvaralaštvo mladom autoru do 35 godina Dunji Crnjanski

Dunja Crnjanski jedna je od retkih mladih umetnica koja je aktivna u više umetničkih oblasti: u savremenoj klasičnoj ali i eksperimentalnoj muzici, savremeniom plesu i performansu. Broj njenih muzičkih nastupa na scenama Novog Sada ali i regiona, uključujući nekoliko evropskih i svetskih gradova, do danas je već trocifren. Sarađuje sa celokupnom muzičkom scenom u Novom Sadu i Beogradu i sa većim brojem vodećih evropskih sastava, muzičara i kompozitora.

Suosnivačica je i izvođačica u ansamblu „Restrikcije“ koji neguje slobodno improvizovanu, eksperimentalnu, nojz i savremenu muziku, te posebno izvođenje grafičkih partitura jedinstvenih svetskih i domaćih kompozitora. Nadalje, suosnivačica je i akterka umetničkog kolektiva „Petar Drapšin“ koji okuplja stvaraoce iz različitih umetničkih sfera interesovanja i koji nastoji da kritički osvetli uobičajene mehanizme stvaralaštva. Takođe, Dunja Crnjanski aktivno deluje u okviru platforme za savremenu umetnost i kulturu „Praktikabl“, koja promoviše savremenu umetnost i kulturu, interdisciplinarnu saradnju i umrežavanje.

Medalja kulture za multikulturalnost i interkulturalnost Agoti Vitkai Kučeri

Doktor nauka i doktor umetnosti, Agota Vitkai Kučera, redovna profesorka Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, titulu doktora nauka stiče 2013. godine na Interdisciplinarnim i multidisciplinarnim studijama i istraživanjima u okviru Univerziteta u Novom Sadu, a titulu doktora dramskih i audiovizuelnih umetnosti stiče 2018. na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Bavi se pedagoškim, naučno istraživačkim i umetničkim radom, a u svim oblastima njen rad je u znaku afirmacije i podsticanja multikulturalnosti i interkulturalne komunikacije. Agota Vitkai Kučera se dugo godina u nazad bavi i koncertnim pevanjem u zemlji i inostranstvu. Njen bogat repertoar uvek je u znaku multikulturalnog pristupa i obuhvata muziku različitih žanrova.

Medalja kulture za očuvanje kulturnog nasleđa Danieli Koroliji Crkvenjakov

Dr Daniela Korolija Crkvenjakov, konzervator – restaurator, laureat Medalje kulture za očuvanje kulturnog nasleđa, u svom radu uspešno sjedinjuje sve aspekte očuvanja kulturnog nasleđa – istraživanja uz primenu prirodnih nauka, valorizaciju, konzervaciju, popularizaciju i prezentaciju. Za ovakvu multidisciplinarsnost na delu zaslužni su njeno obrazovanje i velika energija i entuzijazam, vidljivi u svakoj od ovih oblasti rada. U formalnom obrazovanju je spojila inženjersku diplomu, potom diplomu konzervatora – restauratora, i na kraju doktorat iz oblasti multidisciplinarnih nauka u programu „Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije”.

Pored toga neprekidno se usavršavala i kroz neformalno obrazovanje, istovremeno deleći nesebično stečeno znanje drugima. Obraća se i stručnjacima i širokoj publici – između ostalog kroz autorstvo četiri konzervatorske publikacije, brojne stručne tekstove, organizovanje stručnih i naučnih skupova i radionica, predavanja Konzervatorski razgovori. Veliki iskorak u pravcu širenja znanja o čuvanju kulturnog nasleđa na mlađe generacije konzervatora učinila je pokretanjem i vođenjem master studija Konzervacije i restauracije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Iskreni je i neumorni borac za bolje mesto i unapređenje konzervatorsko – restauratorske struke.

Medalja kulture za životno delo tj. za ukupno stvaralaštvo/rad Jovanu Dunđinu

Jovan Dunđin je najstariji živi srpski pesnik – rođen 1926. u Futogu. Ušao je u 93. godinu života. Živi i piše u Novom Sadu. Do sada je objavio oko 30 pesničkih knjiga i dva izbora. Izuzetan opus. Sve njegove knjige mogle bi se čitati kao ciklusi, gotovo kao koncentrični krugovi, koji se otvaraju sa filozofskim ili ontološkim značenjima, odnosno poetički uviru i izviru jedan iz drugoga. Svaka njegova knjiga je svojevrsno pesničko poniranje u sebe, odnosno izviranje iz sebe.

Teoretičari poeme mogli bi da se pozabave jednim žanrovskim krugom: kako Dunđin koristi tradicionalni žanr duge pesme, odnosno kako se poigrava sa modernim obrascima poeme, pa kao rezultat nastaje nešto što je postmoderni mutant žanra: od speva, epa, dakle nečega što je odlika epskog pevanja, kontaminacijom elemenata lirskog pevanja, nastao je specifičan lirsko-epski hermafrodit, koji je odlika našeg vremena.