Novi Sad traži koncesionara za izgradnju četiri garaže u centru

94

Reč je o tri podzemne garaže – na Trgu republike, u Ulici Modene i kod zgrade Banovine – i nadzemnoj na uglu Uspenske i Šafarikove u Novom Sadu.

 

Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje tih objekata odabranim preduzećima će biti povereno na 40 godina, odnosno dobiće koncesiju na ukupno 43 godine, računajući i projektovanje i izgradnju.

Za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva s elementima koncesije, Grad će obezbediti građevinsko zemljište, dok će privatniku ugovorom biti povereno projektovanje, izgradnja objekata, uređenje, električno osvetljenje, dovod vode i kanalizacije, klimatizacija, kao i naba­vka opreme za uprav­lja­nje. Kako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno, sav rizik u vezi s komercijalnim korišćenjem garaža snosiće koncesionar, a Grad ne daje nikakve garancije da će odabrano preduzeće uspeti da ostvari profit. Budući koncesionari su dužni da o svom trošku obave procene i sve potrebne provere za ocenu vrednosti i isplativost koncesije.

U Ulici Modene je predviđena podzemna garaža, pa iako broj etaža nije ograničen, urbanisti preporučuju dva sprata. Kako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno, ulaz je planiran iz smera Ulice Žarka Zrenjanina, a objekat, ukupne površine oko 3.500 kvadrata, trebalo bi da ima oko 100 parking-mesta po etaži.