Sekretar Milošević priredio prijem za studente romske nacionalne zajednice

129

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević priredio je danas prijem u Pokrajinskoj vladi za 20 studenata romske nacionalne zajednice. Reč je o studentima – budućim vaspitačima, koji se školuju na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu i koji borave na dvodnevnoj ekskurziji u Novom Sadu.

Pozdravljajući studente i profesore Škole, pokrajinski sekretar Milošević naglasio je da za njega ovi studenti predstavljaju svetionik kuda treba da ide romska zajednica, kada je u pitanju puna afirmacija i integracija u srpsko društvo, odnosno društvo kulturnih zajednica koje veruju u obrazovanje.

„Obrazovanje je preduslov svakog drugog angažmana – i političkog, i ekonomskog. To je moćan instrument upravljanja ličnom karijerom, a u slučaju Roma, i moćan kanal vertikalne pokretljivosti i pune integracije čoveka. Još je Sveti Sava govorio da ljudi ne mogu biti prosvetljeni bez obrazovanja i prosvećenja. Sa obrazovanjem shvatamo koliko sami možemo, a koliko mogu drugi, kao i koliko su ti mostovi između nas značajni“, kazao je sekretar Milošević. On je dodao da je veoma važno da među Romima imamo intelektualnu elitu, kao i političke predstavnike, ali da ih je nedovoljno i da zato treba na tome i dalje raditi.

Kancelarija za inkluziju Roma pokrenula je 2009. godine inicijativu za osnivanje studijskog programa za obrazovanje vaspitača na romskom jeziku na Visokoj školi strukovnih studija „Mihailo Palov“ u Vršcu. Time je AP Vojvodina postala jedini region u Evropi gde se program na visokoškolskoj ustanovi sprovodi na romskom jeziku.

Zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, studenti su boravili u dvodnevnoj kulturno-turističkoj poseti Novom Sadu i tom prilikom obišli Petrovaradinsku tvrđavu, Srpsko narodno pozorište, Radio-televiziju Vojvodine, Pokrajinsku vladu i Sremske Karlovce.