Isplata socijalnih davanja za novembar

375

Sutra počinje isplata redovne novembarske novčane naknade nezaposlenima. Dan kasnije, u petak, na šalterima Poštanske štedionice kreće niz isplata davanja za novembar, među kojima su naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, zatim novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada, potom isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica, privremene novčane naknade nezaposlenima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije.