Zajedničkim snagama za bolji položaj Roma

160

U narednih godinu dana u našem gradu realizovaće se projekat „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“, u koji će biti uključeno oko 400 učenika, 30 nastavnika i 30 predstavnika lokalne samouprave. Cilj projekta, koji je danas predstavljen u Plavoj Sali gradske kuće, biće povećanje inkluzije i integracije Roma u sve sfere društva, a naročito u obrazovanje.

Ovaj projekat je rezulat trogodišnjeg rada lokalne samouprave, Saveta za unapređenje položaja Roma, koordinatora svih ustanova i institucija koje rade na poboljšanju uslova života i rada marginalizovanih zajednica – objašnjava Ilija Đukanović, član Gradskog veća za socijalnu zaštitu. – Do ovoga ne bi došli da 2017. godine nismo doneli Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma, potom smo oformili mobilni tim, takođe uz podršku EU, da bi kasnije učestvovali u „Romaktet“ programu a sada smo došli do jednog višeg nivoa. Od EU, kao primer dobre prakse, dobili smo podršku da realizujemo projekat vrednosti 65 hiljada evra koji će se realizovati u nekoliko škola u našem gradu.

Projektne aktivnosti realizovaće se u osnovnim školama „Sečenji Ištvan“,  „Đuro Salaj“, „Matko Vuković“, „Vuk Karadžić“ u Bajmoku, i „Hunjadi Janoš“ u Čantaviru, kao i na teritoriji mesnih zajednica u kojima se nalaze ove obrazovne ustanove.

Grad Subotica je dobila ovaj projekat jer smo dosta radili u prethodnom periodu. U ovaj projekat su uključeni delovi grada i škole u kojima živi i uči veliki broj Roma  – ističe Magda Fehervari, projektni menadžer. – Učenike ćemo uvesti u program, oni će raditi literarne i likovne radove, održaćemo radionice za nastavnike i zaposlene u lokalnoj samoupravi i mesnim zajednicama. U okviru ovog projekta potpisali smo i sporazum sa nevladinom organizacijom Edukativni centar Roma. Cilj projekta je borba protiv diskriminacije i promocija ravnopravnosti romske populacije.

U realizaciju projekta uključena je i nevladina organizacija Edukativni centar Roma, koja već duže vreme radi na unapređenju položaja romske populacije.

Ovo je jedinstvena prilika da je na teritoriji grada došlo do saradnje nevladinih organizacija i institucija sistema. Sve što se radilo u prethodnom periodu, sva metodologija se institualizuje kako  bi došli do inkluzije marginalizovnih zajednica. U projektu je široka lepeza građana, od mladih do predstavnika mesnih zajednica, sa kojima se uspostavlja prva komunikacija – dodaje Stevan Nikolić, koordinator za romska pitanja u Subotici – Dobar primer za to je MZ “Peščara” gde je došlo do dobre saradnje romske populacije i lokalnog stanovništva na usaglašavanju odnosa i pronalaženju novih puteva za dalju komunikaciju i suživot. Taj primer ćemo preneti i na druge mesne zajednica. Krajnja ideja ovoga je da naučimo da živimo jedni sa drugima. Primera radi, kroz interkulturalni elektronski časopis „Mozaik“ pružićemo priliku nacionalnim zajednicama da govore o svojim običajima.

Prema popisu iz 2011. godine u Srbiji je bilo 147.604 izjašnjenih Roma, a pretpostavlja se da je taj broj između 400.000 i 600.000. U Subotici je tada živelo 141.554 stanovnika, od kojih se kao Rom izjasnilo njih 2.959. Procena je da ih je tada bilo između 3.000 i 4.000, a već danas bliže 7.000. Najviše pripadnika romske populacije u našem gradu živi u Čantaviru, Peščari, Zorki, Malom Bajmoku, Novom Selu, Gatu, Bajmoku i mesnim zajednicama Centar 1, 2 i 3.

Projekat se realizuje u okviru programa Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a finansira ga Europska unija kroz IPA 2016.