Zasađeno 200 sadnica na Hidročvoru Mali Stapar

124

Na hidročvoru Mali Stapar Vode Vojvodine i lokalna ekološka udruženja zasadila su 200 sadnica jasena, javora i ukrasne vrbe, a sve sadnice posađene su u neposrednoj blizini objekta ili uz obale kanala u Malom Staparu.

Zahvaljujući ovim radovima omiljeno izletište mnogih lokalaca i drugih ljubitelja prirode je sada još atraktivnije i lepše.