Čišćenje Velikog Bačkog kanala u Vrbasu

175

Zakazano je treće čišćenje Velikog Bačkog kanala u Vrbasu. Za ovaj veliki ekološki problem rešenja do sada nije bilo, međutim iz Opštine Vrbas poručuju da su ovoga puta ostvareni preduslovi za čišćenje. Izgrađen je magistralni kolektor između Kule i Vrbasa na koji će moći da se prikače svi najveći zagađivači Bačkog kanala, dok je, sa druge strane, izgrađena  i kanalizaciona mreža što će znatno smanjiti dalje zagađenje, rekao je Milan Glušac, gradonačelnik Vrbasa.

Za razliku od prethodnih pokušaja, ističu iz Opštine, ovoga puta koristiće se najsavremenije metode čišćenja kanala, zbog čega je odabran metod isušivanja.

Tokom procesa remedijacije, a zbog bezbednosti života Vrbašana i očuvanja životne sredine, voda i vazduh biće redovno kontrolisani, uveravaju iz Opštine. Veliki Bački kanal jedna je od najvećih crnih tačaka Srbije, ali i Evrope. Za njegovo čišćenje Evropska delegacija do sada je izdvojila 20 miliona evra.

REPORTER: Ana Matković