Pri kraju radovi na putu ka dva granična prelaza

138

SOMBOR – Zahvaljujući prekograničnoj saradnji sa Mađarskom, u Somboru se privode kraju proširenje i rekonstrukcija važnog državnog puta, koji vodi ka dva granična prelaza.

Ovaj put značajan je ne samo zbog dva granična prelaza već i zbog buduće trase važne saobraćajnice.

Radovi su finansirani iz projekta prekogranične saradnje Srbija Mađarska. Put Sombor Bezdan rekonstruisan je u dužini od 14 kilometara. Do povezivanja sa graničnim prelazima treba uraditi još desetak kilometara ove državne saobraćajnice.