Zamena azbestnih cevi u Zrenjaninu

134

Izradom tehničke dokumentacije počeće veliki posao rekonstrukcije vodovodne mreže u Zrenjaninu.

Vodovodna mreža u ovom gradu ukupno je duga oko 300 kilometara, a u proseku je starija od 30 godina. U nekim delovima grada cevi su starije i od pola veka.

Najveći deo mreže, čak 79 odsto, sastoji se od azbestno-cementnih cevi, koje su i manjeg promera, a i u vrlo lošem stanju. U mnogo manjem delu ugrađene su liveno-gvozdene i pocinkovane cevi.

Rekonstrukcija će, kako je planirano, početi u delovima grada u kojima je vodovodna mreža najstarija – u Maloj Americi, naselju „Ruža Šulman”, centru grada, na Karađorđevom trgu i u delu naselja Šumica. Rekonstrukcija ili potpuna zamena vodovodne mreže u ostalim delovima grada radiće se u fazama, a kriterijumi će biti procena potreba za vodom, mogućnost realizacije na terenu, stanje postojeće mreže, učestalost kvarova…

Posao izrade tehničke dokumentacije za prvu fazu rekonstrukcije, na javnom tenderu, dobila je grupa ponuđača – beogradska firma „Beoekspert dizajn“ i Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ iz Zrenjanina, kao jedini ponuđači. Posao je vredan 5.976.000 dinara sa PDV-om.