Izdavanje novih nalepnica za vozila osoba sa invaliditetom od sredine januara

145

Nalepnice za označavanje vozila osoba sa invaliditetom za tekuću godinu važiće do 31. marta 2020. godine, a izdavanje novih nalepnica počinje 15. januara 2020. godine.
Korisnici koji su ostvarili pravo na korišćenje nalepnice u 2019. godini podnose zahtev i fotokopiju saobraćajne dozvole. Nalepnica za označavanje vozila, preuzima se u Kancelariji za pristupačnost, Trg slobode 3 (I sprat Poslovnog centra “Apolo”).