Nedeljno pešačenje s PSD „Železničar”

108

Pla­ni­nar­sko-smu­čar­sko dru­štvo „Že­le­zni­čar” or­ga­ni­zu­je  u nedelju pe­ša­če­nje od Paragova, pre­ko Popovice i Iriškog venca, do Paragova.

Po­la­zak je u 8.50 ča­so­va sa Železničke stanice, autobusom 72 za Paragovo.

Staza je s dosta uspona, duga 18 kilometara, a vo­dič je Zoran Grčić Grco.