Raspored bogosluženja na Badnji dan i Božić

887

Ovde možete pogledati kada će i u kojoj crkvi biti bogosluženja na Badnji dan i Božić
NOVI SAD:

BADNjI DAN

Saborna crkva: Jutrenje u 7 sati, Carski časovi u 10 i Liturgija u 13.30 sati.

Uspenska crkva: Jutrenje u 7.30, Carski časovi nakon Jutrenja, Liturgija u 13 i Povečerje s Jutrenjem u 18 sati.

Almaška crkva: Carski časovi u 10 sati i Liturgija u 12.30.

Nikolajevska crkva: Carski časovi u 10 sati, Liturgija u 13 i Povečerje u 18 sati.

Vaznesenska crkva na Klisi: Jutrenje u 8 sati, Carski časovi u 10, Liturgija u 12 i Povečerje s Jutrenjem u 22 sata.

Crkva Svetog Kirila i Metodija – Telep: Jutrenje u 8 sati, Carski časovi u 10, Liturgija u 13 i Povečerje s Jutrenjem u 18 sati.

Svetosavska crkva: Jutrenje u 7.30 sati, Carski časovi nakon Jutrenja, Liturgija u 12 i Povečerje s Jutrenjem u 18 sati.

Svetojovanska crkva – Detelinara: Carski časovi u 9 sati, Liturgija nakon Carskih časova i Povečerje s Jutrenjem u 18 sati.

Almaška kapela: Liturgija u 8 sati.

BOŽIĆ

Saborna crkva: Povečerje s Jutrenjem u 6.30 sati, Liturgija nakon toga i Večernje (Bdenije) u 18 sati.

Uspenska crkva: Prva liturgija u ponoć, Liturgija u 9 sati i Večernje (Bdenije) u 18 sati.

Almaška crkva: Povečerje s Jutrenjem u ponoć, Liturgija u 9 sati i Večernje (Bdenije) u 17 sati.

Nikolajevska crkva: Jutrenje u 5 sati, Liturgija nakon toga i Večernje u 18 sati.

Vaznesenska crkva na Klisi: Liturgija u 9 sati i Večernje (Bdenije) u 18 sati.

Crkva Svetog Kirila i Metodija – Telep: Liturgija u 9 sati i Večernje (Bdenije) u 17 sati.

Svetosavska crkva: Prva Liturgija u ponoć, Liturgija u 9 sati i Večernje (Bdenije) u 17 sati.

Svetojovanska crkva – Detelinara: Prva liturgija u ponoć, Liturgija u 9 sati i Večernje (Bdenije) u 17 sati.

SREMSKI KARLOVCI:

BADNjI DAN

Saborna crkva: Carski časovi i Večernja s Liturgijom Svetog Vasilija Velikog u 8 sati, Veliko povečerje s nalaganjem badnjaka i kulturno-umetnički program u 17 sati.

Manastir Vavedenja Presvete Bogorodice: Sveta liturgija u 9, večernje bogosluženje, osvećenje i nalaganje badnjaka u 16.

Donja crkva: Sveta liturgija u 9 sati, u nastavku osvećenje i deljenje badnjaka, u 15.30 večernje bogosluženje i deljenje badnjaka.

BOŽIĆ

Saborna crkva: Božićno jutrenje u 00.00 sati, sveta arhijerejska liturgija u 9.30, večernje bogosluženje u 18. Manastir Vavedenja Presvete Bogorodice: Božićno jutrenje u 00.00 sati, sveta liturgija u 9, večernje bogosluženje u 18.

Donja crkva: Sveta liturgija u 2 sata.