Somborska gradonačelnica primila žitelje Bačkog Brega

154

Kao što je to činila i celu prethodnu godinu i prvog vikenda u mesecu, na samom početku 2020. godine somborska gradonačelnica Dušanka Golubović je održala „Otvoreni dan“, a ovog puta su priliku za susret sa njom imali žitelji jedne od najmanjih seoskih mesnih zajednica, one u Bačkom Bregu.

 

Naime, sledeći zadati plan da svaki prvi vikend u mesecu poseti neku od mesnih zajednica, bilo u gradu bilo u nekom od naseljenih mesta gradskog područja Golubović se sa problemima meštana upoznala u selu na samoj granici sa Mađarskom, jednom od alternativnih graničnih prelaza čija se prekategorizacija, pored putničkog i u teretni čeka već decenijama, što je bila prilika da joj i Berežani ( kako žitelje ovog sela i danas zovu Somborci) iznesu i svoje zahteve, predloge kao i nedoumice koje se odnose na svakodnevni život u Bačkom Bregu.

Kao i prilikom pređašnjih obilazaka mesnih zajednica i ovom sastanku sa meštanima su prisustvovali i najbliži saradnici somborske gradonačelnice Helena Roksandić Musulin načelnica Gradske uprave grada Sombora, Miroslav Kovačić gradski većnik zadužen za komunalnu oblast, Goran Nonković direktor JKP „Prostor“ Sombor,  Jasmina Bobić direktorica JKP „Vodokanal“ Sombor, Slavica Pest zamenik direktora JP „Vodovod Bezdan“ i Rosana Krstić, načelnica odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove grada Sombora.

Na sastanak sa gradonačelnicom odazvao se veliki broj zainteresovanih sugrađana, stanovnika mesne zajednice Bački Breg, što je, kako ističu u somborskoj Županiji, valjan pokazatelj da je ovakav vid komunikacije bio neophodan i veoma značajan za građane. Veliki broj pitanja se odnosio na komunalnu oblast, uglavnom na atmosfersku kanalizaciju, održavanje puteva, rasvete u pojedinim delovima mesne zajednice, problema napuštenih i ruševnih kuća koje ugrožavaju bezbednost prolaznika, što može da se reši samo kaznenom politikom prema vlasnicima takvih objekata.

Nisu samo problemi bili razlog dolaska građana, navode u ovdašnjoj izvršnoj vlasti, pošto je bilo i reči pohvale na rad javnih preduzeća, kao i na akciju postavljanja velikih kontejnera u mestu, što je ujedno bio poziv Brežanima, kao veoma dobrim domaćinima, da u svom angažmanu, u organizovanoj akciji meštana očiste sve divlje deponije oko sela.

Jedan od problema koji su istakli pojedini građani je finansiranje funkcionisanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) koje u ovom selu ima dugogodišnju pozitivnu praksu i iskustvo, ali u poslednjih nekoliko godina ometajući faktor je kvar sirene za uzbunjivanje za koju je na sastanku obećano iznalaženje modela za najhitniju popravku i stavljanje u funkciju. Gradonačelnica  Sombora je istakla da je po pitanju finansiranja DVD-a bilo dosta problema u protekloj godini i da društva moraju ispuniti uslove, te uključiti se u novi Savez kako bi grad mogao da pomogne u finansiranju. Ona je istakla da će ove godine obići sva vatrogasna društva kako bi se videlo u kakvom su stanju i na koji način im se može sistemski i u skladu sa pravilima pružiti podrška.