Kazne do 150.000 dinara za seču vetrozaštitnog pojasa uz puteve

179
Foto: RTV (Jan Valo)

Za bespravnu seču drveća uz puteve i uništavanje vetrozaštitnog pojasa predviđene su novčane kazne od 25.000 do 150.000 dinara. Protiv počinioca  biće podneta i krivična prijava u slučaju da vrednost posečene drvne mase prelazi količinu od jednog kubika,  navodi se u sopštenju Odeljenja poljoprivrede i zaštite životne sredine iz Sombora.

Kontrolu useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete obavljaće Poljočuvarska služba Sombora. Prema Zakonu o šumama, svako ko bespravno poseče drveće dužan je i da sanira teren, kao i da nadoknadi štetu.

Za fizičko lice koje ošteti ili poseče drveće koja čine poljozaštitni, tj. vetrozaštitni pojas ili se nalazi u putnom pojasu ili na poljoprivrednom zemljištu, novčana kazna je 25.000 dinara.

Za pravno lice propisana je novčana kazna od 150.000 dinara, za odgovorno lice u preduzeću 25.000 dinara, a za preduzetnika 75.000 dinara.