Muzička škola s petnaest tamburaša u Palanci

180

Oko pola veka Tamburaški orkestar „Momci iz Palanke” predstavlja Bačku Palanku na muzičkoj sceni Vojvodine i Srbije, a nekada i na prostorima velike Jugoslavije.

 

Legendarni Gliša Mihajlov, vođa „Momaka iz Palanke”, kao i svi oni koji su kroz decenije prošli kroz ovaj sastav, svirali su i pevali o Bačkoj, Sremu, komponovali, dosta toga snimili na nosače zvuka i ostavili ovdašnju muziku kao kulturnu baštinu novim pokolenjima.

Međutim, nisu ovde samo oni sinonim za tamburu, jer pored mnogih samoukih svirača, ovde decenijama uspešno radi i obrazuje generacije muzičara Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Hristić”. U ovoj školi mladi uče da sviraju, pored ostalih instrumenata i solo pevanja, i na tamburi, a trenutno ih je petnaest. – Posle osnovne srednja muzička škola je trenutno najviši stepen školovanja za tamburu u Srbiji – rekla je, između ostalog, nastavnica Milica Lerić. – Tambura je u muzičke škole uvedena još sredinom prošlog veka, ali se nakako još uvek nalazi na svojevrsnoj klackalici kada je reč o izvođenju tradicionalne ili umetničke muzike. Kompozicija pisanih samo za tamburu je jako malo, pa je potrebno pisati transkripcije dela pisanih za violinu i flautu koje su najpovoljnije za transkribovanje. Tambura ima svoju zajednicu, instrumentarij u koji spadaju prim, bas prim, tamburaško čelo, kontra i bas. Zato se može osnovati orkestar tambura, bez instrumenata iz drugih porodica.

Ovde, ipak nisu još u situaciji da mogu da osnuju orketar tambura, ali zato učenici koji izučavaju ovaj instrument sviraju u mešovitom orkestru gde učestvuju još violine i gitare. – Danas 11 dečaka i četiri devojčice uče ovaj instrument i svi sviraju E prim, a od ove godine jedan učenik svira i na bas primu i pridodat je „žičanom” orkestru – kaže nastavnica. – Trudim se da učenici što više zavole instrument koji izučavaju, a u današnje vreme deca su prilično zauzeta raznim aktivnostima, a tambura traži vreme koje će biti posvećeno samo njoj. Pratimo plan i program rada koji moramo ispoštvati tokom godine. Krećemo sa etidama i lestvicama, a potom slede kompozicije po slobodnom izboru.

Tokom godine učenici učestvuju na javnim časovima i koncertima povodom praznika.