Veća primanja, ali i veće starosne granice za odlazak u penziju

104

S prvim danom 2020. godine, primanja penzionera su uvećana za 5,4 odsto, a za one koji u ovoj godini nameravaju da se penzionišu, na snagu su stupili i novi uslovi koji podrazumevaju veće starosne granice, prevashodno za žene.

Danas je počela isplata prvog dela penzija za decembar 2019. godine, a nešto veća primanja, tačnije od 540 do 7.130 dinara, penzioneri će dobiti tek narednog meseca, kada će početi isplata penzija za januar 2020. godine.

Naime, prvog dana 2020. godine počela je da važi indeksacija penzija po takozvanoj “švajcarskoj formuli”, koju su nadležna ministarstva predložila, a poslanici Narodne skupštine prihvatili, da penzije ubuduće rastu za procenat koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, bez poreza i doprinosa.

Pored nešto većih primanja, od 1. januara na snagu su stupila i nova pravila za odlazak u penziju. Tako će žene koje ove godine planiraju da odu u penziju, morati da imaju najmanje 15 godina radnog staža i navršene 63 godine, što je za šest meseci više u odnosu na 2019. godinu. Za muškarce je starosna granica za odlazak u penziju ostala ista, te će im ove, kao i tokom prethodne godine, biti potrebno navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

Do promena je došlo i u pogledu ostvarivanja prava za odlazak u prevremenu penziju, pri čemu je starosna granica pomerena za osam meseci i podjednako važi za žene i muškarce. Tako je ženama za odlazak u prevremenu penziju ove godine potrebno najmanje 39 godina rada i navršenih 57 godina i osam meseci, dok je muškarcima potrebno 40 godina radnog staža i navršenih 58 godina i četiri meseca.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine, od kada se za žene svake godine menjaju uslovi za odlazak u penziju, tako što se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje, sve do 2032. godine, kada bi trebalo da budu izjednačene sa uslovima koji važe za muškarce.