Malo zimovanje na Vršačkom bregu

104

Zahvaljujući Gradskoj upravi Zrenjanina, Sportskom savezu Grada Zrenjanina, Javnoj ustanovi „Sportski objekti“ i sportskim klubovima i organizacijama koji učestvuju u akciji „Sportom za bolje sutra“, Crveni krst Zrenjanina je uputio 45-oro dece na preventivni oporavak.

U odmaralištu Crvenog krsta Vršac, na Vršačkom bregu, na petodnevnom boravku biće do 12. januara deca osnovnoškolskog uzrasta iz hraniteljskih porodica (desetoro učenika), kao i deca iz sela sa teritorije grada Zrenjanina (35-oro učenika).

„Praksa u Crvenom krstu je pokazala da program preventivnog oporavka dece pozitivno utiče na njihovo zdravlje, psihološki razvoj, razvoj kapaciteta za društveno uključivanje i motivaciju za društvenim angažovanjem. Ovi programi u velikoj meri doprinose povećanju motivacije za učenjem i humanijim odnosom prema drugima. Zato je veoma važan odabir dece, a najbolji partneri za to su bili Odeljenje za društvene delatnosti Grada Zrenjanina, Centar za socijalni rad i seoske osnovne škole“, saopštio je Crveni krst Zrenjanin.

Predlog Crvenog krsta Zrenjanin je bio da se odaberu deca koja su dobri učenici, primernog vladanja i sa izgrađenim socijalnim navikama, uzrasta petog razreda osnovne škole. Predlogom su obuhvaćena deca iz „sive zone siromaštva“, čije porodice nisu u sistemu socijalne zaštite, ali su slabijeg materijalnog statusa.

Ispraćaju dece je prisustvovao pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura koji je pokretač sveobuhvatne akcije „Sportom za bolje sutra“. Akcija je trajala u kontinuitetu tokom 2019. godine, podržalo ju je 35 sportskih klubova i organizacija, a prikupljeno je ukupno 794.068 dinara. Sredstva su usmerena za pomoć deci u stanju socijalne potrebe, za nabavku sportske opreme i pomoć i podršku aktivnostima i volonterskom servisu Crvenog krsta Zrenjanin.