Pokrajina pomaže Gerontološki centar

116

Podrška Pokrajinske vlade Gerontološkom centru nastavlja se i ove godine. Putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Gerontološki centar dobio je 28 miliona dinara za izvođenje radova predviđenih planom zaštite od požara.

Finansiraćemo uređenje dvorišta u Domu „Dudova šuma“ u skadu sa merama zaštite od požara u iznosu od 28.6 miliona dinara. Više od desetinu, odnosno 115 miliona dinara uloženo je u Gerontološki centar i Dom za decu ometenu u razvoju. Dodelom ovog ugovora unapređuje se standard ustanove, kao i bezbednost korisnika i zaposlenih. Ovo je i primer kako može da se radi u oblasti socijalne zaštite. poručio je Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.