Za projekte za informisanje 33,6 miliona dinara

87

Gradonačelnik Grada Novog Sada raspisuje javni konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini.

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 19. st. 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), čl. 87 i 95-97.Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00145/2019-01/2 od 26.12.2019. godine,  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17),  i člana 61. stav 1. tačka 3. Statuta Grada Novog Sada (“Službeni list Grada Novog Sada”, broj 11/19), gradonačelnik Grada Novog Sada